Thực đơn
Beverages
Showing Results: 1 - 8 of 8
Trà Xanh Nhật (Nóng/Lạnh) VNĐ 19,000
Kem Vani VNĐ 29,000
Kem Matcha VNĐ 29,000
Matcha Float VNĐ 59,000
Soda Float VNĐ 49,000
Matcha Shake VNĐ 59,000
Vanila Shake VNĐ 49,000
Matcha Sữa Đá VNĐ 29,000