Vị trí
Restaurants List

Địa chỉ: Số 69 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Thời gian hoạt động: 10:00 - 22:00

Điện thoại: (028) 38 209 886