Thực đơn
Owanmono
Showing Results: 1 - 3 of 3
Súp Miso VNĐ 19,000
Cơm Trắng VNĐ 15,000
Trứng Hấp VNĐ 19,000