Thực đơn
Noodles
Showing Results: 1 - 6 of 6
Mì Udon Niêu Đất Kiểu Nhật VNĐ 109,000
Mì Udon Bò Xào VNĐ 109,000
Mì Udon Tempura VNĐ 109,000
Mì Udon Miso Cay VNĐ 109,000
Udon Xào VNĐ 89,000
Mì Udon Sukiyaki VNĐ 129,000