Thực đơn
Agemono
Showing Results: 1 - 4 of 4
Cua Lột Tẩm Bột Chiên Giòn VNĐ 79,000
Tempura Tổng Hợp VNĐ 89,000
Râu Mực Chiên Giòn VNĐ 59,000
Gà Giòn Sốt Cay VNĐ 89,000