Thực đơn
Sushi-Gunkan
Showing Results: 10 - 13 of 13 ««First   «Prev   [1]   [2]  
Cá Ngừ Trộn Sốt Mayonaise VNĐ 15,000
Cá Ngừ Trộn Tempura VNĐ 20,000
Cá Mú Trắng Trộn Tempura VNĐ 25,000
Cá Hồi Trộn Tempura VNĐ 25,000