Thực đơn
Sushi-Nigiri
Showing Results: 10 - 17 of 17 ««First   «Prev   [1]   [2]  
Cá Mú Sống VNĐ 25,000
Cá Ngừ Sống VNĐ 20,000
Cá Thu Đao Nướng Sốt Teriyaki VNĐ 15,000
Lươn Nhật VNĐ 25,000
Lườn Cá Hồi Sống VNĐ 25,000
Cá Hồi Thái Lát Nướng VNĐ 25,000
Cá Hồi Sống VNĐ 20,000
VNĐ 29,000