Thực đơn
Sushi-Nigiri
Showing Results: 1 - 9 of 17 [1]   [2]   Next»   Last»»  
Da Đậu Hũ VNĐ 20,000
Trứng Cuộn Kiểu Nhật VNĐ 15,000
Cua Thỏi VNĐ 15,000
Bạch Tuột VNĐ 20,000
Sò Sống VNĐ 25,000
Mực Tươi VNĐ 20,000
Gà Sốt Teriyaki VNĐ 15,000
Tôm Luộc VNĐ 20,000
Tôm Tempura VNĐ 25,000