Liên hệ
Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của Sushi King! Đây là bản miêu tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và quản lý thông tin của bạn khi bạn sử dụng website và dịch vụ (“Dịch vụ”) của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này.

I. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, nâng cao và bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập và liên kết với tài khoản, thông tin của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và những thông tin liên quan khác để cung cấp Dịch vụ tốt cho bạn.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ lưu trữ, xử lý và truyền thông tin của bạn và các thông tin khác có liên quan.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng công nghệ như cookies và các công nghệ khác để cung cấp, nâng cao, bảo vệ và thúc đẩy Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của bạn không nhận cookies, nhưng điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn.

II. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn như đã thảo luận bên dưới, nhưng chúng tôi sẽ không bán chúng cho những nhà quảng cáo hay bên thứ ba nào khác.

Sushi King sẽ sử dụng những bên thứ ba đáng tin cậy nhất định để giúp chúng tôi cung cấp, nâng cao, bảo vệ và thúc đẩy Dịch vụ của chúng tôi. Những bên này sẽ chỉ truy cập thông tin của bạn để thực hiện công việc thay mặt chúng tôi và đúng theo Chính sách bảo mật này.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị những thông tin của bạn như tên hiển thị của bạn, ảnh đại diện, thông tin liên lạc và bất kỳ thông tin nào khác cho những người dùng khác ở khắp mọi nơi.

Cương vị quản lý dữ liệu của bạn có tính quyết định với chúng tôi và là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ cho thông tin của bạn được bảo mật.

Chúng tôi sẽ duy trì thông tin bạn lưu trữ về Dịch vụ của chúng tôi phòng khi cần để cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Để cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể lưu trữ, xử lý và truyền thông tin ra khắp thế giới - bao gồm những khu vực bên ngoài đất nước của bạn. Thông tin có thể được lưu trữ cục bộ tại thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba nếu chúng tôi xác nhận rằng việc tiết lộ này là cần thiết chính đáng để (a) tuân theo luật pháp; hoặc (b) bảo vệ bất kỳ ai khỏi cái chết hoặc thương tích nghiêm trọng; hoặc (c) ngăn chặn lừa đảo hoặc lạm dụng Sushi King hay người dùng của chúng tôi; hoặc (d) bảo vệ quyền sở hữu của Sushi King.

Chúng tôi sẽ tuân thủ theo yêu cầu dữ liệu của Chính phủ hạn chế ở những người và các cuộc điều tra cụ thể, theo như luật pháp quy định.

III. Thay đổi

Nếu chúng tôi có tham gia tái cơ đấu, liên doanh, sáp nhập hay bán tài sản, thông tin của bạn có thể bị chuyển giao như một phần của thỏa thuận đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ, gửi tin nhắn tới địa chỉ email tương thích với tài khoản của bạn) về bất kỳ thỏa thuận nào và sẽ đưa ra lựa chọn cho bạn cho trường hợp đó.

Chúng tôi đôi khi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật, và phiên bản cập nhật mới nhất sẽ luôn được hiển thị trên trang này. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu có một điều khoản nào đó làm giảm quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email.

Trang web này hiển thị bản dịch tiếng Việt của Điều khoản của chúng tôi. Trong trường hợp có xung đột hay mâu thuẫn về cách diễn giải, bản gốc bằng tiếng Anh sẽ được áp dụng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng để lại phản hồi và góp ý cho chúng tôi qua information@sushi-king.com.vn