Vị trí
Hình ảnh nhà hàng

Sushi King 69 Phạm Ngọc Thạch